Οδηγός μεγέθους

Ο υπολογισμός μεγέθους του σουτιέν ξεκινάει γνωρίζοντας ότι αποτελείται από 2 διαφορετικά σύμβολα. Πρώτα ο αριθμός (π.χ. 65-70-75-80-85-90 κτλ.), ο οποίος δείχνει την περιφέρεια της πλάτης και στη συνέχεια έρχεται το μέγεθος του στήθους (γνωστό ως Cup) το οποίο περιγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. A, B, C , D , E, F, G, H κτλ.).

Για να υπολογιστεί σωστά ο συνδιασμός ακολουθείτε η εξής διαδικασία:

  1. Μετράται η περιφέρεια ακριβώς κάτω από το στήθος και γίνεται στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο νούμερο. Για παράδειγμα, εάν έχει μετρηθεί 83 εκατοστά το μέγεθος είναι 85, εάν έχει μετρηθεί 72 τότε το μέγεθος είναι 70 και ούτω καθεξής.
  2. Μετράται το μπούστο στο πιο “γεμάτο” σημείο του με ιδιαίτερη προσοχή να μην πιέζεται πολύ το στήθος αλλά ούτε να είναι χαλαρή η μέτρηση.
  3. Αφού έχουν σημειωθεί και τα δύο νούμερα ο παρακάτω πίνακας βοηθάει στην τελική επιλογή του μεγέθους.